Raport o stanie miasta…

Raport o stanie miasta Poznania za rok 2019 Badania operatora komórkowego pokazały, że w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta ok. 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stałe, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz osoby przebywające w celach turystycznych i biznesowych, zatrzymujące się w mieście. Natomiast ok. 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu. Według oficjalnej statystyki GUS, w końcu 2019 r. w Poznaniu mieszkało 534,8 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały na co dzień z przestrzeni i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym spoza Poznania oraz osoby pracujące tymczasowo, które posiadały obce obywatelstwo (głównie z Ukrainy). Ponad 80 tys. osób dojeżdżało także codziennie do Poznania w celu nauki lub pracy. Według badania (…) pod koniec 2018 r. w Poznaniu zamieszkiwało 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowili oni najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Kolejne 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim zamieszkiwało w gminach powiatu poznańskiego.Były to przede wszystkim osoby pracujące tymczasowo. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 62,3 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osób z obcym obywatelstwem w Poznaniu i powiecie poznańskim, w tym 56,6 tys. oświadczeń dotyczyło osób z obywatelstwem ukraińskim. Średnie stężenie średnioroczne pyłu PM10 odnotowane w aglomeracji poznańskiej w 2018 r. wyniosło 30 µg/m3 przy obowiązującej normie 40 µg/m3. Natomiast największa liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego pyłu PM10 na jednym z punktów pomiarowych wynosiła 54 dni przy obowiązującej normie 35 dni. Zużycie wody z wodociągów w 2019 r. wyniosło 32,9 mln m3 (rok wcześniej 32 mln m3), w tym 23,2 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 43 m3 wody. Na koniec 2019 r. w Poznaniu na 1000 mieszkańców przypadało 488 mieszkań. Warunki mieszkaniowe w Poznaniu nieznacznie się poprawiły w stosunku do 2018 r. Wskaźniki wyposażenia w media komunalne wynosiły: wodociąg – 99,9%, ustęp spłukiwany – 99,0%, łazienka – 98,3%, centralne ogrzewanie – 87,9% i gaz – 77,5%. #poznan #demografia #statystyka #miasto #polska #ciekawostki Struktura zasobów mieszkaniowych Poznania w 2019 r.: Czytaj dalej...

Użytkownik Reddita…

Użytkownik Reddita (DIY_Maxwell) miał drukarkę 3D, Raspberry Pi i dużo wolnego czasu – oto efekt (。◕‿‿◕。) Więcej ciekawostek technologicznych (✌ ゚ ∀ ゚)☞ #xdforbot #technologia #ciekawostki #druk3d #raspberrypi #programowanie Źródło Czytaj dalej...

Jeżeli kogoś wczoraj…

Jeżeli kogoś wczoraj zaszokowało, że Włodarczyk miała 15 lat grając w „Sarze” https://www.wykop.pl/wpis/50558613/jak-ci-sie-podoba-moje-15-letnie-cialo-ty-stara-du/ To co powiecie o filmie „Pretty Baby” (1978) gdzie 12 letnia Brooke Shields zagrała młodocianą prostytutkę? W filmie sceny rozbierane i inscenizowane stosunki ze starszymi facetami, pocałunki… Mnie osobiście zaszokowało. Przytoczę komentarz kolegi @krzysztof-kaliski z poprzedniego wpisu. Kino jest magiczne i ponad prawem, jeśli dostaniesz zgodę od rodziców to można wszystko, prawie wszystko. Pamiętam że w jakimś zagranicznym filmie pokazywali nago dziewczynkę chyba miała 10 lat. I przeszło, kontrowersje były, ale to tyle. Magic #film #prokuratorboners #ciekawostki Czytaj dalej...

Robert Seymour, Marsz…

Robert Seymour, Marsz Inteligencji/Intelektu, 1830. Kolosalny robot zamiata ludzi i ich umowne konstrukty oparte na zabobonie i nieformalnej groźbie przemocy. Robot z wiedzą ludzi (historia, filozofia mechanika, metoda naukowa; koronę wieńczy Uniwersytet) dosłownie wymiata skostniałe instytucje i sposoby myślenia. Hochsztapler wylewa na niego „quack juice”, duchowny prosi o wybawienie, a robot odpowiada mu, że już nadchodzi wydmuchując ze swej fajki balony tj. technologię, która odmienia świat. Prawnicy i urzędnicy z religijnym ferworem starają się ratować i pokazywać zwitki papieru, które mają być respektowane. Diabeł z przerażeniem odwraca się od kolosalnego robota, a duch powoli usuwa się w ziemię. Wspaniałą wizja i może niebawem zobaczymy Inteligencję, która zrobi porządek z ludzkim społeczeństwem. #starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #technologia #myrmekochoria Czytaj dalej...